Au pair
Home 

 > Vrijwilligerswerk


Vrijwilligerswerk (sociale projecten) in het buitenland

Vrijwilligerswerk in het buitenland, waarom? Ten eerste natuurlijk om een kleine bijdrage te leveren aan het verbeteren van de omstandigheden van diegene die het hard nodig hebben. Maar het mes snijdt aan twee kanten want tegelijkertijd  leer je de taal en gewoontes van het land kennen en leef je een tijdje in een compleet andere omgeving. Je krijgt de kans om in een  andere cultuur te duiken en dingen te zien die je als  gewone toerist niet te zien krijgt.  Bovendien leer je flexibel, geduldig  en zelfstandig te zijn  en zal er een beroep worden  gedaan op je  improvisatievermogen. Een bijzondere en leerzame ervaring dus; voor jou en de inwoners van het land! Hieronder staan de landen genoemd waar sociale projecten mogelijk zijn.

Let op: wil je liever werken met dieren of in de natuur? Kijk dan voor een overzicht bij
Wildlife- en Natuurprojecten.

zuid-afrika zambia zimbabwe
swaziland tanzania kenia
ghana thailand cambodja
indonesie bali vietnam nepal
sri lanka india peru
argentinie costa rica cuba
ecuador nicaragua colombia
suriname    

 

Vrijwilligerswerk in het buitenland, nuttig of niet?

vrijwilligerswerk_rondreis_zuid-afrika_kaapstadRecent is er in de media veel discussie over vrijwilligerswerk in het buitenland. Er wordt vooral kritisch gekeken naar het nut van vrijwilligers in ontwikkelingslanden, de impact van vrijwilligers op kinderen en de gevolgen van vrijwilligerswerk op de lokale bevolking. We vinden het goed dat de media het vrijwilligerswerk in het buitenland heeft ontdekt en er volop aandacht aan besteed. Iets dat Activity International al doet sinds we de eerste vrijwilligers in Latijns-Amerika plaatsten rond 1995. Dezelfde vragen die nu worden gesteld, vragen wij ons al 20 jaar af en wij komen al jaren tot de conclusie:

Ja, vrijwilligerswerk is zeker nuttig en heeft een positieve impact!

Maar....dat vergt wel een goede en juiste voorbereiding. Daarover vind je hieronder meer.

 

Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten

aapje krijgt de flesEngelse les geven op scholen, kinderen helpen in een weeshuis, paden aanleggen in een natuurreservaat, een buurtcentrum opknappen, patiënten registreren in een lokale kliniek, voorlichting geven over HIV, een tandenpoetsworkshop geven of het verzorgen van gewonde apen. Dit zijn maar een paar van de vrijwilligersprojecten van Activity International die je zou kunnen gaan doen. Elk met z'n eigen voorbereiding en met eigen regels (good practices).

Vooral het werken met (kansarme) kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika krijgt veel aandacht. En terecht! Het is belangrijk dat deze groep profiteert van de aanwezigheid van vrijwilligers en niet de dupe wordt van alle goede bedoelingen. Voor alle vrijwilligers die aan de slag gaan bij een sociaal project (niet alleen werken met jonge kinderen maar ook voor vrijwilligerswerk op scholen en klinieken) helpt Activity International haar vrijwilligers met deze voorbereiding. Goed voor de lokale bevolking en goed voor de vrijwilliger.


De voorbereiding: daar staat of valt alles mee!

* Muses training
vrijwilligersbijeenkomst_activityinternationalVoordat een vrijwilliger van Activity International vertrekt, kan hij/zij deelenemen aan een vrijwilligers-training georganiseerd door Stichting Muses (www.muses.nl). Doel van deze dag is om hem/haar goed voor te bereiden op het vrijwilligerswerk en ervoor te zorgen dat hij/zij een stuk bewuster op reis gaat. Tijdens deze training wordt geleerd hoe je het vrijwilligerswerk zinvoller kunt maken en worden o.a. cultuurverschillen, veiligheid en gezondheidsaspecten besproken. Stichting Muses (opgericht door twee oud-deelnemers van Activity International) heeft de afgelopen jaren al vele vrijwilligers gevolgd tijdens hun reis en met vele projecteigenaren gesproken. Het is gebleken dat vrijwilligers vaak tegen dezelfde situaties en problemen aanlopen. Daarom hebben zij besloten om al deze situaties te bespreken tijdens een professionele en interactieve trainingsdag. Naast het feit dat vrijwilligers bewust worden van een aantal belangrijke zaken, is het ook een onwijs leuke dag en ontmoeten ze andere vrijwilligers! Een betere voorbereiding op het vrijwilligerswerk kun je je haast niet bedenken!

* Better Care Netherlands
voetbal training zambiaDe Nederlandse afdeling van het Better Care Network (www.bettercarenetwork.nl) is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Het netwerk wil in binnen- en buitenland Better Care voor kinderen zonder ouderlijke zorg bevorderen. Zo willen zij vrijwilligers die naar het buitenland gaan om daar vrijwilligerswerk met kinderen te gaan doen (weeshuizen, kinderopvang)  bewust maken van de impact die dat kan hebben. Ze geven tips en adviezen over hoe je verantwoord  met deze - veelal getraumatiseerde - kinderen kunt omgaan. Activity International staat volledig achter deze initiatieven en stimuleert de vrijwilligers deze tips en adviezen van Better Care Network Netherlands op te volgen. Meer info vind je in de brochure en de richtlijnen. Onze vrijwilligers krijgen deze informatie voor vertrek.  

* Verklaring Omtrent Gedrag
Aanvullend vraagt Activity International sinds 2007, als eerste organisatie in Nederland, van al haar vrijwilligers (met uitzondering van natuurprojecten) een Verklaring Omtrent (Goed) Gedrag. Dit om te voorkomen dat vrijwilligers die in aanraking zijn geweest met justitie af kunnen reizen naar één van onze projecten. Voor het doen van vrijwilligerswerk in Nederland is dit vanuit de overheid slechts een advies, wij vinden het een logische verplichting.

* ECPAT
Als vrijwilliger kan het zijn dat je naar een land gaat waar helaas ook kindersekstoerisme voorkomt. Daarom werkt Activity International samen met ECPAT, een organisatie die zich inzet om kindermisbruik en kindersekstoerisme tegen te gaan. In de voorbereiding worden vrijwilligers gewezen op de doelen van ECPAT. Wij vragen onze vrijwilligers als ze in het buitenland zijn en ze iets zien of horen, melding te maken. Dit om bij te dragen aan het verminderen van kindermisbruik en kindersekstoerisme..

* Training on the spot
Naast alle voorbereidingen in Nederland volgt er eenmaal in het land nog een laatste training of oriëntatie. In elke land werkt Activity International met lokale partners die alles weten van de lokale situatie. Niet alleen wat wel of niet goed is voor de projecten en lokale bevolking maar ook op gebied van veiligheid. Tijdens de training na aankomst komen alle aspecten van het verblijf aan bod. Van culturele verschillen tot praktische zaken en van regels bij de projecten tot richtlijnen voor de omgang met kinderen en de lokale bevolking.


De wereld verbeteren? Echt niet!

meisje ecuadorHet klinkt natuurlijk allemaal prachtig dat vrijwilligerswerk in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. En dat is het ook. Maar nee, je gaat de wereld echt niet verbeteren. Daar is nog meer voor nodig. Maar door het doen van vrijwilligerswerk laat je de wereld wel een klein beetje beter en mooier achter. Misschien heb je kinderen in Zuid-Afrika leren zwemmen, een workshop gegeven in Peru over het belang van tandenpoetsen, Engelse les gegeven op Bali zodat de kans op werk groter wordt of help je samen met rangers de neushoorn te beschermen. En als het goed is heeft het met jou ook veel moois gebracht. Je hebt een unieke ervaring in het buitenland opgedaan en die pakt niemand je meer af! Het heeft jouw rugzak gevuld met levenservaring. Bovendien leer je flexibel, geduldig en zelfstandig te zijn. En tenslotte geeft het je respect en begrip voor andere culturen. Missie geslaagd!


Tijd voor een conclusie

Ja, vrijwilligerswerk is nuttig. Ook als je er voor kiest om met kansarme kinderen te gaan werken. Maar dat vergt wel wat voorbereiding. Daar helpen we bij maar dat doe je als vrijwilliger ook voor een groot deel zelf! En nog belangrijker, breng wat je hebt geleerd tijdens de voorbereiding ook in de praktijk. Hoe lastig dat soms ook is. Word geen verzorger maar assisteer de lokale verzorger. Pas je aan de lokale situatie aan. Ken je eigen sterke punten en doe juist daar wat mee in het buitenland. Je moet jezelf niet onderschatten maar ook niet overschatten. En dan weten wij zeker dat je een positieve bijdrage levert tijdens jouw tijd als vrijwilliger in het buitenland.

vrijwilligerswerk ghana annick liefting met kindje.jpg"Vrijwilligerswerk doe je niet om foto's te maken van de knappe, lachende kinderen en elke dag je Facebook hiermee te bombarderen. Vrijwilligerswerk doe je niet om je CV op te leuken. Vrijwilligerswerk doe je niet om overdag in een weeshuis met een kind op schoot te zitten en om 16.00 uur (einde werkdag!) vlak voor de maaltijd én badder- en bedtijd op te stappen en naar je kamer met ventilator te vertrekken, om daar in alle rust bij te komen van de poepluiers die je verschoond hebt.

Vrijwilligerswerk doe je omdat jij in Nederland wel geleerd hebt liefde te delen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je openstaat voor een andere cultuur en bereid bent om je hierop aan te passen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je vindt dat kennis en ervaringen gedeeld moet worden in twee richtingen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je wilt dat alle kinderen evenveel liefde, zorg en veiligheid verdienen op deze wereld."
Quote van een vrijwilliger in Ghana 2014

 

 
Vrijwilligerswerk in het buitenland; zinvol of niet?

Door Julka Marcek (vrijwilliger 2015)

De afgelopen maanden was er een maatschappelijke discussie gaande over een onderwerp dat mij zeer intrigeert. Namelijk vrijwilligerswerk doen in het buitenland, in een ontwikkelingsland. Is dit zinvol of niet? Er wordt kritisch gekeken naar het nut van vrijwilligers in ontwikkelingslanden, de impact van vrijwilligers op kinderen en de gevolgen van vrijwilligerswerk op de lokale bevolking. Want is alle hulp, goede hulp? Het is goed dat hier een kritisch blik op wordt geworpen. Mijn opvatting is: vrijwilligerswerk heeft een maatschappelijke functie en is zeker zinvol. Maar om vrijwilligerswerk zinvol te laten zijn, is het wel van belang om bij een duurzaam project te werken en verschillende uitgangspunten in acht te nemen. Deze werk ik onderstaand uit.
 
De organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt, is enorm belangrijk. Met name is het van groot belang, dat er een degelijk curriculum aanwezig is. Hiermee kan je, ook al ben je soms een korte tijd aanwezig als vrijwilliger, een constructieve bijdrage leveren. Als vrijwilliger neem je bijvoorbeeld binnen een educatief programma de verantwoordelijkheid voor een onderdeel in een totaal lessenplan. En het totaalplan maakt het verschil in de ontwikkeling van de leerling. Ook zorgt het curriculum ervoor dat de focus van het educatieve programma uitgaat naar de behandeling van grammatica en nieuwe vocabulaire in plaats van het voortdurend opnieuw leren van bijvoorbeeld het alfabet. Vastgesteld is namelijk dat wanneer leerlingen in ontwikkelingslanden veel contact met vrijwilligers hebben, op latere leeftijd te zien is dat de taalontwikkeling van bijvoorbeeld het Engels veel beter is als die van leeftijdsgenoten die niet veel contact met vrijwilligers hebben gehad.
 
Een goede voorbereiding, voorafgaand aan het vrijwilligerswerk in het buitenland, is van groot belang. Stichting Muses biedt deze als cursus aan. Het volgen van deze cursus wordt ondersteund door Unicef en Partos, de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Ik heb de training van de Stichting Muses als zeer helpend en lerend ervaren. Je wordt bewust gemaakt van diverse zaken die komen kijken bij het doen van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de rol die je als vrijwilliger wel en niet op je neemt, cultuurverschillen, duurzaamheid en de hechtingsproblematiek. Ik ben van mening dat dit verplicht moeten worden gesteld. Dit kan bijdragen aan duurzamer vrijwilligerswerk en is zeer helpend om de vrijwilliger goed voor te bereiden.
 
Als vrijwilliger werk je vanuit een particuliere buitenlandse organisatie, die verantwoordelijkheid neemt voor de lokale publieke rol en functie. Vanuit de organisatie is het belangrijk om hetgeen wat de lokale situatie vraagt, centraal te stellen. Hierbij is het opleidingsniveau van vrijwilligers van belang en ook een goede afstemming van de vraagstelling(en) binnen de projecten. Wanneer de organisatie de koppeling tussen vraag en mogelijkheden van de vrijwilliger beter laat aansluiten, kan er voorkomen worden dat vrijwilligers niet het juiste opleidingsniveau hebben om les te geven of kinderen te verzorgen. Een veel gehoord argument, wat in de praktijk tot op zekere hoogte klopt. Want in Nederland, net als in het buitenland, is het legaal om bijvoorbeeld als leesmoeder of oppas te werken zonder dat daar een opleiding voor noodzakelijk is. Als docent voor de klas staan, lesgeven kan niet zonder een studie, maar de lokale docent assisteren bij het lesgeven, heeft zeker een positief effect op de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen. Op deze manier ben je verantwoord bezig en effectief aan het helpen. Een keurmerk wat dit kwaliteitsaspect borgt, kan helpend zijn bij het realiseren van een structurele verbetering op dit punt.
 
Verder is het ook zo dat oud vrijwilligers hun verhaal mee naar huis nemen en thuis hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen gaan inzetten. Door in zo’n andere cultuur terecht te komen, ga je met een kritischere blik naar jezelf, omgeving en cultuur kijken. Dit kan ertoe leiden dat je wordt aangezet tot een actievere participatie in de samenleving. Immers de rugzak van de vrijwilliger is meer gevuld met levenservaring, respect en begrip voor anderen en andere culturen.
Alles bij elkaar nemend vind ik dat vrijwilligerswerk zeker zinvol is en bijdraagt aan een betere samenleving. Wel vind ik het van belang, dat er een degelijk curriculum is, goede voorkennis en dat de taken en verantwoordelijkheden aansluiten bij de mogelijkheden en vaardigheden van de vrijwilliger. Anders kan vrijwilligerswerk, ongetwijfeld met goede bedoelingen, meer schade aanrichten dan dat het opbouwt.